Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att få tillgång till Heads webbplats (”Webbplatsen”) samtycker du till följande villkor och bestämmelser. Om du inte samtycker till följande villkor och bestämmelser får du inte använda Webbplatsen och ska sluta använda den.


Innehållet på Webbplatsen är upphovsrätt © Heads Svenska AB (”Heads”). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls. All reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar eller hela innehållet på Webbplatsen i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Heads är förbjuden, förutom i enlighet med följande villkor.


Allt innehåll på denna webbplats och alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till sådant innehåll ägs enbart av Heads eller dess partners eller licensgivare. Alla material (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesnamn, produktnamn, text, bilder och audiovisuella element) på denna webbplats omfattas av upphovsrätt eller annan immaterialrättslig skydd, och alla rättigheter till sådana material behålls av Heads och dess partners och licensgivare.


Med förbehåll för dessa villkor och bestämmelser samt tillämplig lagstiftning samtycker Heads till att du browsar Webbplatsen på din dator eller mobila enhet och skriver ut kopior av utdrag från Webbplatsen endast för personligt bruk och inte för omfördelning om inte godkänt skriftligen av Heads.


Enskilda dokument på denna Webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor – sådana villkor kommer att anges i sådana dokument.


Du får inte kopiera något innehåll eller material som finns tillgängligt på denna Webbplats och använda det på någon annan webbplats eller sociala medier eller för affärs- eller kommersiella syften om inte Heads har godkänt en sådan användning uttryckligen skriftligen. Du får emellertid dela innehåll och material med hjälp av den delningsfunktionalitet som är aktiverad på webbplatsen för delning av material t.ex. i sociala medier.


Ovanstående samtycke är inte en överföring av äganderätt till denna Webbplats och material som ingår här och omfattas av följande begränsningar:

 • du måste behålla all upphovsrätt och andra egendomnotiser från Heads i alla kopior av material som du skriver ut från Webbplatsen; och

 • du får inte modifiera, distribuera, överföra eller lagra Webbplatsen eller material på något sätt eller reproducera eller offentligt visa eller utföra, eller på annat sätt använda Webbplatsen och material för något offentligt eller kommersiellt ändamål, förutom som annars uttryckligen tillåts här.


Det är tillåtet att använda pressmeddelanden i offentlig kommunikation om källan till informationen har angetts tydligt.


Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en bekvämlighet för dig som användare av Webbplatsen. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls på en ”i befintligt skick” och ”tillgängligt” basis. Eventuellt material på Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.


Även om vi har försökt säkerställa noggrannheten av informationen som tillhandahålls på denna webbplats och erhållit den och sammanställt den från källor vi anser vara tillförlitliga, lämnar Heads inga uttryckliga eller underförstådda garantier för noggrannheten, giltigheten, tillgängligheten, icke-intrång eller fullständighet av någon information som tillhandahålls till dig på Webbplatsen.


Heads ÄR INTE SKYLDIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, INCIDENTELL, SÄRSKILD ELLER FÖLJDSKADA ELLER YTTERLIGARE KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN. ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV BESPARINGAR, AFFÄRSSTÖRNING ELLER FÖRLUST AV DATA AVVISAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN.


Heads förbehåller sig rätten att modifiera Webbplatsen och dra tillbaka åtkomst till den när som helst. All information på Webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.


För att underlätta din tillgänglighet kan Heads inkludera på denna webbplats länkar till andra webbplatser som ägs eller drivs av tredje parter. Heads lämnar inga företrädanden eller garantier alls för material som skapas eller publiceras av tredje parter som denna webbplats har en länk till och förutsätter inget ansvar för sådant material.


Genom att skicka material till någon av våra servrar, till exempel via formulären som ingår på vår webbplats, samtycker du till att:

 • Det material kommer inte att innehålla något objekt som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering.

 • Du kommer att göra rimliga ansträngningar för att skanna och ta bort eventuella virus eller annat förorenande eller destruktivt material innan du lämnar in något material.

 • Du äger materialet eller har erhållit rätten att tillhandahålla det till Heads.

 • Du kommer inte att vidta åtgärder mot Heads i förhållande till material som du lämnar in och du samtycker till att fria oss om någon tredje part vidtar åtgärder mot oss i förhållande till det material du lämnar in.

 • Dessutom accepterar du vår integritetspolicy och samtycker till att all behandling av dina personuppgifter omfattas av den

Genom att få tillgång till Heads webbplats (”Webbplatsen”) samtycker du till följande villkor och bestämmelser. Om du inte samtycker till följande villkor och bestämmelser får du inte använda Webbplatsen och ska sluta använda den.


Innehållet på Webbplatsen är upphovsrätt © Heads Svenska AB (”Heads”). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls. All reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar eller hela innehållet på Webbplatsen i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Heads är förbjuden, förutom i enlighet med följande villkor.


Allt innehåll på denna webbplats och alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till sådant innehåll ägs enbart av Heads eller dess partners eller licensgivare. Alla material (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesnamn, produktnamn, text, bilder och audiovisuella element) på denna webbplats omfattas av upphovsrätt eller annan immaterialrättslig skydd, och alla rättigheter till sådana material behålls av Heads och dess partners och licensgivare.


Med förbehåll för dessa villkor och bestämmelser samt tillämplig lagstiftning samtycker Heads till att du browsar Webbplatsen på din dator eller mobila enhet och skriver ut kopior av utdrag från Webbplatsen endast för personligt bruk och inte för omfördelning om inte godkänt skriftligen av Heads.


Enskilda dokument på denna Webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor – sådana villkor kommer att anges i sådana dokument.


Du får inte kopiera något innehåll eller material som finns tillgängligt på denna Webbplats och använda det på någon annan webbplats eller sociala medier eller för affärs- eller kommersiella syften om inte Heads har godkänt en sådan användning uttryckligen skriftligen. Du får emellertid dela innehåll och material med hjälp av den delningsfunktionalitet som är aktiverad på webbplatsen för delning av material t.ex. i sociala medier.


Ovanstående samtycke är inte en överföring av äganderätt till denna Webbplats och material som ingår här och omfattas av följande begränsningar:

 • du måste behålla all upphovsrätt och andra egendomnotiser från Heads i alla kopior av material som du skriver ut från Webbplatsen; och

 • du får inte modifiera, distribuera, överföra eller lagra Webbplatsen eller material på något sätt eller reproducera eller offentligt visa eller utföra, eller på annat sätt använda Webbplatsen och material för något offentligt eller kommersiellt ändamål, förutom som annars uttryckligen tillåts här.


Det är tillåtet att använda pressmeddelanden i offentlig kommunikation om källan till informationen har angetts tydligt.


Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en bekvämlighet för dig som användare av Webbplatsen. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls på en ”i befintligt skick” och ”tillgängligt” basis. Eventuellt material på Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.


Även om vi har försökt säkerställa noggrannheten av informationen som tillhandahålls på denna webbplats och erhållit den och sammanställt den från källor vi anser vara tillförlitliga, lämnar Heads inga uttryckliga eller underförstådda garantier för noggrannheten, giltigheten, tillgängligheten, icke-intrång eller fullständighet av någon information som tillhandahålls till dig på Webbplatsen.


Heads ÄR INTE SKYLDIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, INCIDENTELL, SÄRSKILD ELLER FÖLJDSKADA ELLER YTTERLIGARE KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN. ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV BESPARINGAR, AFFÄRSSTÖRNING ELLER FÖRLUST AV DATA AVVISAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN.


Heads förbehåller sig rätten att modifiera Webbplatsen och dra tillbaka åtkomst till den när som helst. All information på Webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.


För att underlätta din tillgänglighet kan Heads inkludera på denna webbplats länkar till andra webbplatser som ägs eller drivs av tredje parter. Heads lämnar inga företrädanden eller garantier alls för material som skapas eller publiceras av tredje parter som denna webbplats har en länk till och förutsätter inget ansvar för sådant material.


Genom att skicka material till någon av våra servrar, till exempel via formulären som ingår på vår webbplats, samtycker du till att:

 • Det material kommer inte att innehålla något objekt som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering.

 • Du kommer att göra rimliga ansträngningar för att skanna och ta bort eventuella virus eller annat förorenande eller destruktivt material innan du lämnar in något material.

 • Du äger materialet eller har erhållit rätten att tillhandahålla det till Heads.

 • Du kommer inte att vidta åtgärder mot Heads i förhållande till material som du lämnar in och du samtycker till att fria oss om någon tredje part vidtar åtgärder mot oss i förhållande till det material du lämnar in.

 • Dessutom accepterar du vår integritetspolicy och samtycker till att all behandling av dina personuppgifter omfattas av den

Genom att få tillgång till Heads webbplats (”Webbplatsen”) samtycker du till följande villkor och bestämmelser. Om du inte samtycker till följande villkor och bestämmelser får du inte använda Webbplatsen och ska sluta använda den.


Innehållet på Webbplatsen är upphovsrätt © Heads Svenska AB (”Heads”). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls. All reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar eller hela innehållet på Webbplatsen i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Heads är förbjuden, förutom i enlighet med följande villkor.


Allt innehåll på denna webbplats och alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till sådant innehåll ägs enbart av Heads eller dess partners eller licensgivare. Alla material (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesnamn, produktnamn, text, bilder och audiovisuella element) på denna webbplats omfattas av upphovsrätt eller annan immaterialrättslig skydd, och alla rättigheter till sådana material behålls av Heads och dess partners och licensgivare.


Med förbehåll för dessa villkor och bestämmelser samt tillämplig lagstiftning samtycker Heads till att du browsar Webbplatsen på din dator eller mobila enhet och skriver ut kopior av utdrag från Webbplatsen endast för personligt bruk och inte för omfördelning om inte godkänt skriftligen av Heads.


Enskilda dokument på denna Webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor – sådana villkor kommer att anges i sådana dokument.


Du får inte kopiera något innehåll eller material som finns tillgängligt på denna Webbplats och använda det på någon annan webbplats eller sociala medier eller för affärs- eller kommersiella syften om inte Heads har godkänt en sådan användning uttryckligen skriftligen. Du får emellertid dela innehåll och material med hjälp av den delningsfunktionalitet som är aktiverad på webbplatsen för delning av material t.ex. i sociala medier.


Ovanstående samtycke är inte en överföring av äganderätt till denna Webbplats och material som ingår här och omfattas av följande begränsningar:

 • du måste behålla all upphovsrätt och andra egendomnotiser från Heads i alla kopior av material som du skriver ut från Webbplatsen; och

 • du får inte modifiera, distribuera, överföra eller lagra Webbplatsen eller material på något sätt eller reproducera eller offentligt visa eller utföra, eller på annat sätt använda Webbplatsen och material för något offentligt eller kommersiellt ändamål, förutom som annars uttryckligen tillåts här.


Det är tillåtet att använda pressmeddelanden i offentlig kommunikation om källan till informationen har angetts tydligt.


Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en bekvämlighet för dig som användare av Webbplatsen. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls på en ”i befintligt skick” och ”tillgängligt” basis. Eventuellt material på Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.


Även om vi har försökt säkerställa noggrannheten av informationen som tillhandahålls på denna webbplats och erhållit den och sammanställt den från källor vi anser vara tillförlitliga, lämnar Heads inga uttryckliga eller underförstådda garantier för noggrannheten, giltigheten, tillgängligheten, icke-intrång eller fullständighet av någon information som tillhandahålls till dig på Webbplatsen.


Heads ÄR INTE SKYLDIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, INCIDENTELL, SÄRSKILD ELLER FÖLJDSKADA ELLER YTTERLIGARE KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN. ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV BESPARINGAR, AFFÄRSSTÖRNING ELLER FÖRLUST AV DATA AVVISAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN.


Heads förbehåller sig rätten att modifiera Webbplatsen och dra tillbaka åtkomst till den när som helst. All information på Webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.


För att underlätta din tillgänglighet kan Heads inkludera på denna webbplats länkar till andra webbplatser som ägs eller drivs av tredje parter. Heads lämnar inga företrädanden eller garantier alls för material som skapas eller publiceras av tredje parter som denna webbplats har en länk till och förutsätter inget ansvar för sådant material.


Genom att skicka material till någon av våra servrar, till exempel via formulären som ingår på vår webbplats, samtycker du till att:

 • Det material kommer inte att innehålla något objekt som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering.

 • Du kommer att göra rimliga ansträngningar för att skanna och ta bort eventuella virus eller annat förorenande eller destruktivt material innan du lämnar in något material.

 • Du äger materialet eller har erhållit rätten att tillhandahålla det till Heads.

 • Du kommer inte att vidta åtgärder mot Heads i förhållande till material som du lämnar in och du samtycker till att fria oss om någon tredje part vidtar åtgärder mot oss i förhållande till det material du lämnar in.

 • Dessutom accepterar du vår integritetspolicy och samtycker till att all behandling av dina personuppgifter omfattas av den

Kontakta oss

Om du har frågor, eller bara vill säga hej, skicka ett meddelande här!

Kontakta oss

Om du har frågor, eller bara vill säga hej, skicka ett meddelande här!

Kontakta oss

Om du har frågor, eller bara vill säga hej, skicka ett meddelande här!

Lösningar
Case

Kontakta oss