ERP

ERP

ERP

Smart Enterprise Resource Planning tailored to your business


Smart ERP system skräddarsydd för ditt företag

Smart Enterprise Resource Planning tailored to your business

Dynamic purchasing

& replenishment


Dynamiskt inköp & påfyllning

Manage product orders dynamically based on historical demand, sales forecasts, seasonality and supplier lead time.

Hantera produktorder dynamiskt baserat på historisk efterfrågan, försäljningsprognoser, säsongsvariationer och ledtid för leverantörer.

End-to-end

traceability

Spårbarhet från början till slut

Effortlessly track purchases, deliveries, and related customer orders, all in one place.

Spåra köp och leveranser samt relaterade kundordrar, allt från en och samma skärm.

Lightning-fast

Blixsnabbt

Say goodbye to lag time and workflow interruptions with speeds up to 50 times faster than the competition.

Glöm trög bearbetningstid och avbrott i arbetsflödet med hastigheter upp till 50 gånger snabbare än konkurrenterna.

Mobile workflows

Mobila arbetsflöden

Easily manage orders, inventory, pick-ups and stock adjustments, right from the palm of your hand.

Hantera enkelt order, lager, hämtningar och lagerjusteringar, rakt från mobilen.

Award winning

Our patented technology has been recognised by the likes of IDC, Gartner, Forrester and European Horizon for its groundbreaking performance.

Learn more

Award winning

Our patented technology has been recognised by the likes of IDC, Gartner, Forrester and European Horizon for its groundbreaking performance.

Learn more

Award winning

Our patented technology has been recognised by the likes of IDC, Gartner, Forrester and European Horizon for its groundbreaking performance.

Learn more

Sömlös integration

Heads har integrerationer mot marknadens mest poplulära verktyg och kan enkelt kopplas upp mot nya lösningar.

Sömlös integration

Heads har integrerationer mot marknadens mest poplulära verktyg och kan enkelt kopplas upp mot nya lösningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att skicka oss ett medelande!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att skicka oss ett medelande!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att skicka oss ett medelande!